MƏHCUR ŞİRVANİ

(? – ?) – şair. 18 əsrin ikinci yarısında Şamaxı və Fitdağ şəhərlərində yaşamış ünlü…

YAVANI

Şamaxı r-nunun c.-ş. hissəsində dağ. Hün. 827 m. Azərbaycan dilində yavan sözü “quru”, “boş”, türk…

FƏRRUX YASAR II

(? – ?) – Şirvanşah [1527/28 – 1527/28], Şeyxşahın oğlu, Dərbəndilər sülaləsindən idi. 1527/28 ildə…