QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

HACI ƏBDÜLHƏMİD ƏFƏNDİ Mustafa Əfəndizadə

(15.4.1812, Şamaxı ş. – 10.12.1880 Tiflis) – din xadimi, illahiyatçı. Əmisi Hacı Əli Əfəndizadənin dərs…

YURTƏNDAĞ

Şamaxı r-nu ərazisində dağ. Qozluçayla Çigilçay arasındadır. Hün. 901 m. Tədqiqatçılara görə, dağın adı “mülk”,…

ÇIRAQLI

Şamaxı rayonu Sabir qəsəbə i.ə.d.- də kənd. Rayon mərkəzindən 9 km cənubda . Ləngəbiz silsiləsinin…

AĞASI XAN

(? – 1786, Bakı) – Şamaxı xanı [1765 – 68, 1774]. Xançobanı tayfasından idi. 18…