QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

İMAM ŞƏMSƏDDİN ŞİRVANİ

(? – ?) – alim, filosof. 11-12 əsr Şirvan elmi-ədəbi mühitində ən hörmətli simalardan biri…

İBRAHİMBƏYLİ Məmmədibrahim Əhməd oğlu

(1899, Şamaxı ş. – 1970) – Azərbaycan coğrafiyaşünası, coğrafiya elmləri doktoru. Ailəsi 1902 ildə baş…

SARABİL

Şamaxı r-nu ərazisində palçıq vulkanı. Bu söz sara (bataqlıq) və bil (sahil,kənar) komponentlərindən düzəlib, “kənarı…

XƏLİLÜLLAH I

(? – 1462) – Şirvanşah [1417-62]. Dərbəndilər sülaləsindən idi. Atası Şirvanşah I İbrahimin ölümündən sonra…