HACI ZEYNALABDİN ŞİRVANİ

Hacı Zeynalabdin Axund İsgəndər oğlu (ədəbi təxəllüsü Təmkin, təriqətdəki ləqəbi Məstəli şah; 16.8.1780, Şamaxı ş.…

CABANI

Şamaxı r-nununda, Cabanı kəndinin cənubunda min. bulaqlar. Suyu soyuq və kükürdlü olub, 12 bulaqdan ibarətdir.…

İKİNCİ CABANI

Şamaxı r-nu İkinci Cabanı kənd i.ə.d.-nin mərkəzi. Keçmiş adı Cabanı olmuşdur. Cabanı yaylasının yamacında yerləşdiyi…

QAZIBƏY

Qazbek, Sultan Məhəmməd Qazi (? – 1501/02) – Şirvanşah [1501/02]. Fərrux Yasarın oğlu. Dərbəndilər sülaləsindən…