QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

ŞƏMSƏDDİN İNƏKİ

(1085-1165) – təbib. “Elmi-ədəb”də Kafiəddin Ömər məktəbinin tibb sahəsində davamçılarındandır. Təbib Şəmsəddin adı ilə məşhur…

QALAMAL

Şamaxı r-nu ərazisində Haramı silsiləsinin şimal hissəsində zəif fəaliyyətdə olan böyük palçıq vulkanı. Adı qala…

HÜSEYNOV Teymur Əbdüləli oğlu

(1892, Şamaxı – 1938) – sovet partiya və dövlət xadimi. 1917 ilin sentyabrından Sov.İKP üzvü.…