QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

BƏHAƏDDİN SƏƏD İBN ƏHMƏD

(? – ?) – 12 əsr ədəbiyyatşünası. “Elmi-ədəb”də elmin bu istiqamətinə başçılıq etmişdir. Xaqani Şirvaniyə…

AĞQILINC

Şamaxı r-nu ərazisində dağ. Ağ (kiçik) və qılınc (klinc/kılnc/qiliç/qilinc – türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan…

BİRİNCİ ÇAYLI

Şamaxı rayonu Birinci Çaylı kənd i.ə.d.-nin mərkəzi. Ləngəbiz silsiləsində yerləşir. Əhalisi 1685 nəfərdir (2009), 368…

AXSİTAN II

(?-1260) – Şirvanşah [1243 – 1260], III Fəribürzün oğlu, Kəsranilər sülaləsindən idi. Zəkəriyyə Qəzvini öz…