QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

MƏHƏMMƏD YUSİF ŞİRVANİ

(? – ?) – alim, təbib. “Tibbnamə” adlı əsərin müəllifidir. 18 əsrdə yaşamışdır. Doğum və…

HƏMİDOV Mahir Balahəmid oğlu

(16.11.1980, Şamaxı r-nunun Sabir q.) – ərəbşünas, tərcüməçi, ərəb məhcər (mühacirət) ədəbiyyatının tədqiqatçısı, filologiya elmləri…

YURTƏNDAĞ

Şamaxı r-nu ərazisində dağ. Qozluçayla Çigilçay arasındadır. Hün. 901 m. Tədqiqatçılara görə, dağın adı “mülk”,…

FƏRİBÜRZ I

(? – təqr. 1096) – Şirvanşah [1063 – 96]. Salar ibn Yəzidin oğlu. Atasının sağlığından…