CƏFƏRZADƏ Gövhər Hacı Məcid qızı (Şövqiyyə)

(1883, Şamaxı – 1936, Bakı) – Azərbaycan müəllimi. İlk təhsilini evdə almışdır. Şamaxıda öz vəsaiti…

HƏRƏMİ

Azərbaycan Respublikasında palçıq vulkanları. Әsasən, Şamaxı r-nunun cənub-şərq kənarında, Böyük Hərəmi və Kiçik Hərəmi silsilələrindədir.…

FƏRRUX YASAR II

(? – ?) – Şirvanşah [1527/28 – 1527/28], Şeyxşahın oğlu, Dərbəndilər sülaləsindən idi. 1527/28 ildə…