ARİF ƏRDƏBİLİ

(? – ?) – 14 əsr Azərbaycan şairi. Şirvanşah Kavusun dəvəti ilə Şirvana köçmüş, saray…

HƏRƏMİ

Azərbaycan Respublikasında palçıq vulkanları. Әsasən, Şamaxı r-nunun cənub-şərq kənarında, Böyük Hərəmi və Kiçik Hərəmi silsilələrindədir.…

AĞASI XAN

(? – 1786, Bakı) – Şamaxı xanı [1765 – 68, 1774]. Xançobanı tayfasından idi. 18…