MƏHCUR ŞİRVANİ

(? – ?) – şair. 18 əsrin ikinci yarısında Şamaxı və Fitdağ şəhərlərində yaşamış ünlü…

MAHMUD ŞİRVANİ

Mahmud ibn İlyas (? – ?) – alim, təbib. 13 əsrdə yaşamış Mahmud ibn İlyasın…

ÇANUT

Şamaxı rayonunda min. bulaq. Yerli əhalinin dilində çanut “bulanıq” mənasındadır. Əd.: “Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti”…

FƏRİBÜRZ II

(?-?) – Şirvanşah [1200/01-1204], II Əfridunun oğlu, Kəsranilər sülaləsindən idi. Bu Şirvanşahın mövcudluğunu qəti təsdiq…