QALACIQ YAŞAYIŞ YERİ

İlk orta əsr abidəsi. Şamaxı r-on mərkəzindən 25 km aralıda, Saxsılı taxta yaşayış yerinin şərqində…

BƏHAƏDDİN SƏƏD İBN ƏHMƏD

(? – ?) – 12 əsr ədəbiyyatşünası. “Elmi-ədəb”də elmin bu istiqamətinə başçılıq etmişdir. Xaqani Şirvaniyə…

AŞAGÜLÜ

Şamaxı r-nu ərazisində dağ. Tudar və Çigil çaylarının aşağı axınları arasında yerləşir. Hün. 798 m.…

İKİNCİ ÇAYLI

Şamaxı r-nu Həmyəli i.ə.d.-də kənd. Pirsaat çayı sahilində, Cabanı yaylasının cənub yamaclarındadır. Əhalisi 510 nəfərdir…

FƏRİBÜRZ I

(? – təqr. 1096) – Şirvanşah [1063 – 96]. Salar ibn Yəzidin oğlu. Atasının sağlığından…